قرمز سبز آبي خاکستري
«بهترين هاي امّت من، كساني هستند كه چون گرفتار بلاي الهي شوند، پاكدامني ورزند» . [ابن عبّاس ـ به نقل از رسول خدا ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت